Ochrana osobních údajů

Zůstane mezi námi!

Ochrana osobních údajů

Prohlašujeme, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel. čísla, e-mailová a poštovní adresa) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu Marmy E-shop a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Při manipulaci s osobními daty plně respektujeme právo na ochranu osobních údajů uživatelů podle zákona č. 428/2002 CFU.