Podmínky použití

Prosíme, přečtěte si důkladně!

Podmínky použití a nákupu

1.1 Nákup v MARMY E-shopu se uskutečňuje výlučně elektronickou cestou, ale našim zákazníkům pomůžeme i přes telefon a fax. Individuálně, na osobu šité objednávky přijímáme přes e-mail.

1.2 V MARMY E-shopu může nakupovat každý, kdo má platnou registraci, přijímá tyto obchodní podmínky, a považuje je pro sebe za závazné.

Registrace

2.1 Na stránce www.MARMY.cz můžete nakupovat bez registrace.

Objednávka a dodání zboží

3.1 Jakékoliv objednávky zaslané prostřednictvím internetového obchodu MARMY jsou závazné. Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.

3.2 Platba buď bankovním převodem nebo v hotovosti.

3.3 Možnost dodání zboží:

3.3.1. Osobní odběr - produkty, které jsou skladem, můžete převzít v našem skladu Hradná 3., 945 01 Komárno. Platba v hotovosti. Pokud zboží není dostupné, zákazníka budeme informovat telefonicky nebo mailem, jakmile ho již budeme mít skladem.

3.3.2. Dodání kurýrní službou: dopravu hradí zákazník na místě kurýrovi a zboží je třeba uhradit předem převodem.

Nezapomeňte vyplnit povinné údaje, bez kterých nemůžeme objednávku akceptovat. MARMY E-shop nenese žádnou odpovědnost za chyby a problémy, které vznikly zákazníkům v důsledku chybně nebo nepřesně uvedených údajů.

Naše výrobky

4.1 Parametry kupovaného zboží jsou uvedeny na informační stránce konkrétního zboží, ale podrobné informace Vám dodá naše zákaznická služba.

4.2 Kupní cena je vždy cena uváděná pod vybraným výrobkem, která obsahuje i DPH, a v každém případě se vztahuje na 1 kus výrobku.

4.3 Na naše výrobky poskytujeme záruku, na jejíž uplatnění je třeba výlučně faktura - pokladní doklad.

Omezení odpovědnosti

5.1 Při nákupu v MARMY E-shopu předpokládáme, že zákazník zná možnosti a hranice internetu a tyto přijímá, zvláštní na technický výkon a vyskytnuvší se chyby.

5.2 MARMY E-shop v žádném případě není zodpovědný za ty níže jmenované chyby, které nastaly z dále uvedených důvodů: - Údaj zaslán a / nebo přijat jakýkoli údaj - Jakákoli porucha činnosti internetu, která omezuje nerušený chod E-shopu a nákup v něm - Jakákoliv porucha na přijímací straně nebo na komunikačních linkách - Ztráta jakéhokoli listu - nezávisle na tom, zda došel v papírové nebo v elektronické formě - ale hlavně ztráta některých údajů - Nevhodné fungování jakéhokoli softwaru - Důsledek nějaké chyby programu, abnormální události nebo technické chyby

5.3 MARMY E-shop neodpovídá za žádnou škodu, která přímo nebo nepřímo vznikla v důsledku připojení k MARMY E-shopu.

5.4 Je odpovědností účastníka, aby odhadl, jak může zabránit průniku k datům uloženým na svém počítači.

5.5 Jedině zákazník je zodpovědný za připojení k E-shopu a za nákup v E-shopu.

5.6 MARMY E-shop nemůže být v žádném případě brán k odpovědnosti v případě vyšší moci nebo v souvislosti s jakoukoliv událostí, která není pod jeho kontrolou.

5.7 MARMY E-shop volně a kdykoli může změnit podmínky, pravidla nákupu a nabídku, akce, ceny obchodního domu! V souvislosti s tím nemá žádnou oznamovací povinnost, nemusí nic zdůvodňovat, dále v souvislosti s tím není možné MARMY E-shop brát k zodpovědnosti.

5.8 MARMY E-shop může dle svého uvážení měnit jakoukoli cenu, dodací lhůtu. Změna nastane od data nahlášení v MARMY E-shopu. Kterýkoli účastník, který nesouhlasí se změnou pravidel, může nákup ukončit.

5.9 MARMY E-shop může dle svého uvážení zažalovat kteroukoli osobu, která se dopustila podvodu, nebo se o to jenom pokusila. Ale MARMY E-shop neodpovídá za podvod provedený třetí osobou na úkor některého účastníka.

Právo na odstoupení od nákupu

6.1 Zákazník je oprávněn odstoupit od nákupu max. do 24 hodin od objednávky, ale ještě před dodáním zboží. Tento svůj nárok může avizovat pouze a výlučně přes telefon (+421 015 225 856) u zákaznické linky MARMY E-shopu. V takovém případě zákazníka nezatěžují žádné náklady.

Osobní údaje

7.1. Používání, zpracování osobních údajů účastníků se uskutečňuje ve smyslu platného zákona o ochraně osobních údajů. Každý účastník má právo dostat se ke všem jím zadaným informacím, tyto upřesnit nebo je vymazat.

Firemní informace

8.1. Majitelem E-shopu MARMY je Novabagno s.r.o. Hradná 3., 945 01 Komárno